loader
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2020

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2020

Yerleşim yerleri nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması ve nüfus hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu sistem ile mevcut idari kayıtların adrese dayalı olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir. 25 Nisan 2006 tarihinde çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 18 Kasım 2005 tarihinde çıkarılan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu, çalışmanın yasal dayanağını oluşturmuştur. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin kurulması görevi Türkiye İstatistik Kurumu’na, sistemin güncelliğinin ve devamlılığının sağlanması görevi ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince, Ulusal Adres Veri Tabanın (UAVT)’da tanımlı adreslerde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyrukluların ikamet adresleri tespit edilmiş ve bu bilgiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numarasına göre MERNİS veri tabanındaki nüfus kütükleriyle eşleştirilmiştir.

 

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS):

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) bünyesinde, aile kütüklerine göre nüfus kayıtlarını içeren veri tabanıdır. MERNİS veri tabanına; doğum, ölüm, evlenme, boşanma olayları ile vatandaşlık ve diğer hayati olaylar NVİGM’ye bağlı nüfus müdürlükleri tarafından kayıt edilmektedir. Nüfus kayıtları, her aile için babaya göre düzenlenmiş aile kütükleri şeklindedir.

 

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT):

Ülkedeki tüm adres bilgilerinin tutulduğu veri tabanıdır. UAVT’nin kaynağını oluşturan numaralama çalışması, belediyesi olan yerlerde belediyeler, belediyesi olmayan yerlerde ise il özel idareleri tarafından yapılmıştır. Daha sonra adres bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından geliştirilen web tabanlı bir program aracılığı ile sisteme girilerek UAVT oluşturulmuş ve NVİGM’ne devredilmiştir. Belediyeler, adres verilerini bu veri tabanına güncel olarak girmekle ve inşaat izinleri ile yapı kullanma izinlerini veri tabanını kullanarak bu sistemden vermekle yükümlüdürler. İl, ilçe, belde, köy ve mahallelere (köy bağlıları dahil) ilişkin idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri NVİGM tarafından UAVT’ye yansıtılmaktadır. UAVT’deki meydan, bulvar, cadde, sokak, dış kapı (bina) ve iç kapı (daire, dükkan vb.) isim ve numaraları belediyeler ve il özel idareleri tarafından güncellenmektedir. Vatandaşlar tarafından yapılan beyanlar doğrultusunda, nüfus müdürlükleri tarafından ikamet adresleri güncellenmektedir.

 

ADNKS’de ülke sınırları içinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin tamamı kapsanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmektedir.

 

ADNKS’ye göre yerleşim yerlerinin nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet yapısı ile ilgili ilk sonuçlar, 31 Aralık 2007 itibariyle 21 Ocak 2008 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise ADNKS sonuçları, yılsonu (31 Aralık) itibarıyla Ocak ayında haber bülteni ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Nüfus istatistikleri her yıl bu sisteme dayalı olarak üretilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ADNKS’deki bilgileri ve diğer idari kayıtları kullanarak güncel bilgileri yılda bir kez yayımlamaktadır.

 

2020 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Antalya, Isparta ve Burdur İli sonuçlarını TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas UYSAL açıklamıştır:

 

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

  

Antalya 2020 yılında 2 548 308 nüfus ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa illerinden sonra 5. sırada yer aldı. Antalya’da ikamet eden nüfus 2020 yılında,bir önceki yıla göre  36 608 kişi arttı. 2019 yılına göre 2020 yılında Antalya'da ikamet eden nüfus %1,5 oranında artış gösterdi. 

 

Isparta 2020 yılında  440 304 nüfus ile il sıralamasında 45. sırada yer aldı. Isparta'da ikamet eden nüfus 2020 yılında, bir önceki yıla göre 4 610 kişi azaldı. 2019 yılına göre 2020 yılında Isparta'da ikamet eden nüfus %1 oranında azalış gösterdi. 

 

Burdur 2020 yılında  267 092 nüfus ile il sıralamasında 66. sırada yer aldı. Burdur'da ikamet eden nüfus 2020 yılında, bir önceki yıla göre 3 704 kişi azaldı. 2019 yılına göre 2020 yılında Burdur'da ikamet eden nüfus %1,4 oranında azalış gösterdi.

 

 

 

İL

Toplam

İl ve ilçe merkezleri

Belde ve köyler

Yıllık nüfus artış hızı (1)

Yıllık nüfus yoğunluğu

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2018-2019

2019-2020

2019

2020

TÜRKİYE

83 154 997

83 614 362

77 151 280

77 736 041

6 003 717

5 878 321

13,9

5,5

108

109

Antalya

2 511 700

2 548 308

2 511 700

2 548 308

-

-

34,6

14,5

121

123

Isparta

444 914

440 304

328 678

324 279

116 236

116 025

7,9

-10,4

54

53

Burdur

270 796

267 092

185 501

183 404

85 295

83 688

3,2

-13,8

40

39

(1) Yıllık nüfus artış hızları hesaplanırken son yıl idari bölünüş yapısı dikkate alınmıştır.

       

Etiketler:

Şimdi Paylaş

0 Yorum

Yorum Yap

CAPTCHA Image 

Benzer Haberler

Sokaktaki canlarımızın mamalarını da biz üretiyoruz

Kepez Belediyesi, sokak hayvanlarını belediye yemekhanesi ve kreşlerinden çıkan organik yemek atıklarından ürettiği mamalarla besliyor. Üretilen mamalar hem sokaktaki, hem de belediyenin veterinerlik servisindeki kedi ve köpeklerin beslenmesi için kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın...

TÜRSAB BAŞKANI FİRUZ BAĞLIKAYA  HAYIRLI BİR İŞE İMZA ATTI

TÜRSAB(Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği )  Başkanı FiruzBağlıkaya İzmir’de yoğun iş programı içerisinde, TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin’in kız isteme merasimine katılarak hayırlı bir işe imza attı. 
TÜRSAB tarafından düzenlenen ve İzmir turizmini...

MOTORLU KARA TAŞITLARI, KASIM 2020

MOTORLU KARA TAŞITLARI, KASIM 2020


4 yıl önce Best Haber

Motorlu kara taşıt verileri 1933 yılından itibaren derlenmektedir. Söz konusu veriler 1987 yılına kadar Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından trafiğe kaydı yapılan, trafikten kaydı silinen ve iller arası nakil olan taşıtlar için hazırlanan bir formla elde edilmiştir. 1987 yılından sonra Motorlu Kara Taşıtları �...